De Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (CAO FSO) loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 en na verlenging tot 31 december 2022

Door de algemeen verbindend verklaring van de CAO FSO geldt de verplichting om premie FSO af te dragen voor alle ondernemingen in de bedrijfstak, uiteraard slechts als men gebruik maakt van personeel.

Op 6 augustus 2019 is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaring van de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer. Op 11 mei 2020 is dit besluit in de Staatscourant gepubliceerd (stcrt. 19842, d.d. 13-5-2020). De algemeen verbindend verklaring werd verlengd per 1 januari 2022 en geldt nu tot en met 31 december 2022 (stcrt. 49125, d.d. 23-12-2021).

 

Het premiepercentage voor 2022 is ongewijzigd gebleven en bedraagt 0,66%. Het inhoudingspercentage op het loon van de werknemer is eveneens ongewijzigd en bedraagt 0,22%.