Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (CAO FSO) loopt van 1 oktober 2017 tot 31 december 2018.

Door de algemeen verbindend verklaring van de CAO FSO geldt de verplichting om premie FSO af te dragen voor alle ondernemingen in de bedrijfstak, uiteraard slechts als men gebruik maakt van personeel.

Op 12 december 2017 is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaring van de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer. Op 14 december 2017 is dit besluit in de Staatscourant gepubliceerd (UAW-nummer 11913).

 

De belangrijkste wijziging is dat het premiepercentage is verlaagd tot 0,66% (was 1,00%). Ook het inhoudingspercentage op het loon van de werknemer is aangepast. Dit bedraagt 0,22% (was 0,35%).


De CAO FSO is voor 2019 ongewijzigd verlengd. Het verschuldigde percentage is 0,66% gebleven. 0,22% hiervan mag evenals in 2018 op het loon van de werknemer worden ingehouden. Deze verlengde CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard.