Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (CAO FSO) loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2023

Door een algemeen verbindend verklaring van de CAO FSO geldt de verplichting om premie FSO af te dragen voor alle ondernemingen in de bedrijfstak, uiteraard slechts als men gebruik maakt van personeel.

De CAO FSO is op 28 februari 2023 algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 4070, 2-3-2023)

 

Het premiepercentage voor 2023 is ongewijzigd gebleven en bedraagt 0,66%. Het inhoudingspercentage op het loon van de werknemer is eveneens ongewijzigd en bedraagt 0,22%.

Er is nog geen nieuwe FSO cao afgesproken voor 2024. Dit betekent dat er vooralsnog geen premie FSO zal worden geheven.