Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.

Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 oktober 2017 geldt een nieuwe CAO FSO. Vanaf deze datum wordt het premiepercentage verlaagd van de hierbovengenoemde 1,00% naar 0,66%. De werknemersbijdrage wordt eveneens verlaagd van 0,35% naar 0,22%. Voor deze nieuwe CAO is op 12 december 2017 door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een algemeen verbindendverklaring af gegeven en daardoor geldt deze nieuwe CAO voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.  

De CAO FSO is voor 2019 ongewijzigd verlengd. Het verschuldigde percentage is 0,66% gebleven. 0,22% hiervan mag evenals in 2018 op het loon van de werknemer worden ingehouden. Deze verlengde CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard.