Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

FSO-premie ten tijde van Corona

Voor 2021 wordt de normale premieheffing van de FSO premie hervat. De facturatie start begin januari. Voor vragen over een betalingsregeling kunt u uiteraard contact met FSO afdeling premie-inning opnemen (premie@stichtingfso.nl)


CAO-partijen hebben besloten om geen FSOpremie te innen over de kwartalen 2 tot en met 4 van 2020. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden!  Via deze link komt u bij het nieuwsbericht.

De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.

Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe CAO FSO. Het premiepercentage bedraagt 0,66%. De werknemersbijdrage is 0,22%. Voor deze nieuwe CAO is op 11 mei 2020 (stcrt. 19842 d.d. 13-5-2020) door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een algemeen verbindendverklaring af gegeven en daardoor geldt deze CAO met ingang van 14 mei 2020 voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.