Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

Let op!      FSO-premie ten tijde van Corona

De verplichting om FSO premie af te dragen wordt vooralsnog opgeschort naar 1 oktober. Ook zal FSO coulance hanteren met de huidige betalingstermijnen. Vakorganisaties en Busvervoer Nederland zullen in september eventuele vervolgafspraken maken op basis van de situatie op dat moment.De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.

Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe CAO FSO. Het premiepercentage bedraagt 0,66%. De werknemersbijdrage is 0,22%. Voor deze nieuwe CAO is op 6 augustus 2019 (stcrt. 39675 d.d. 8-8-2019) door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een algemeen verbindendverklaring af gegeven en daardoor geldt deze CAO met ingang van 9 augustus 2019 voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.