Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

Vanaf 1 januari 2013 wordt de premie-inning door de Stichting FSO geheel in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.

Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer. De premie bedraagt in de periode januari tot oktober 2017 1,00% van het loon als bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen, derhalve zonder toepassing van een franchise. Hiervan dient 0,35% te worden ingehouden op het loon van de werknemer. Ook vindt er een heffing plaats over de aan de werkgever ter beschikking gestelde personen, zoals uitzendkrachten. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de algemeen verbindend verklaarde CAO Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (CAO FSO 2013-2017 en wijziging per 1 jaunari 2016).

Vanaf 1 oktober 2017 geldt een nieuwe CAO FSO. Vanaf deze datum wordt het premiepercentage verlaagd van de hierbovengenoemde 1,00% naar 0,66%. De werknemersbijdrage wordt eveneens verlaagd van 0,35% naar 0,22%. Voor deze nieuwe CAO is op 12 december 2017 door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een algemeen verbindendverklaring af gegeven en daardoor geldt deze nieuwe CAO voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.