Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.


Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 januari 2023 geldt een nieuwe CAO FSO. Het premiepercentage bedraagt 0,66%. De werknemersbijdrage is 0,22%. Deze nieuwe CAO is algemeenverbindendverklaard door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid: stcrt-2023-4070.pdf (officielebekendmakingen.nl).Hierdoor geldt deze CAO FSO voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.