Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.


Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 januari 2023 geldt een nieuwe CAO FSO. Het premiepercentage bedraagt 0,66%. De werknemersbijdrage is 0,22%. Deze nieuwe CAO is algemeenverbindendverklaard door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid: stcrt-2023-4070.pdf (officielebekendmakingen.nl).Hierdoor geldt deze CAO FSO voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer. 

Er is nog geen nieuwe FSO cao afgesproken voor 2024. Dit betekent dat er vooralsnog geen premie FSO zal worden geheven.