Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De afdeling premie-inning is verantwoordelijk voor de premievaststelling en de premie-inning voor de Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (Stichting FSO).

De premie-inning wordt door de Stichting FSO in eigen beheer uitgevoerd. Een aparte afdeling binnen de Stichting FSO, de afdeling premie-inning, is daarmee belast.


Het doel is het innen van de premie bij de werkgevers die actief zijn in de sector besloten busvervoer.

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe CAO FSO. Het premiepercentage bedraagt vanaf 1 mei 2024 0,99%. De werknemersbijdrage is 0,33%. Voor deze nieuwe CAO is een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Zodra deze is afgegeven geldt deze nieuwe CAO FSO voor alle werkgevers in de sector besloten busvervoer.