Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Welke formulieren kunt u gebruiken en waarvoor? Vanaf deze pagina kunt u het gewenste formulier downloaden. Een daartoe bevoegd persoon dient hiervoor te tekenen.

Aanpassing in de premiegrondslag

Wilt u een aanpassing in de premiegrondslag doorgeven die een premiewijziging tot gevolg heeft, dan dient u voor een correcte verwerking daarvan een wijzigingsformulier premiegrondslag toe te sturen. Deze aanpassing wordt alléén verwerkt als u gebruik maakt van dit formulier.

 

Formulier opgave verwachte premiegrondslag

Was u bij ons nog niet bekend, bent u nieuwkomer op de markt of bent u sinds kort werkgever geworden én bent u actief als werkgever in de sector besloten busvervoer, dan bent u op grond van de CAO FSO een jaarlijkse bijdrage aan het fonds verschuldigd. Op onderstaand formulier kunt u de totale geschatte premiegrondslag invullen en aan ons toesturen. Aan de hand van de door u opgegeven premiegrondslag bepalen wij de premie. U ontvangt vervolgens van ons een voorschotnota. Het is voor u van belang om alle wijzigingen die gevolg hebben voor uw totale premiegrondslag tijdig aan ons door te geven. Hiermee voorkomt u een te hoge of te lage premieafdracht.

Formulier opgave verwachte loonsom 2024

 

Eindafrekening FSO-premie

Ieder jaar zal een eindafrekening worden gemaakt over het voorgaande jaar. Daarbij wordt u gevraagd om het formulier eindafrekening van het betreffende jaar in te vullen, te ondertekenen en dit samen met een verzamelloonstaat en grootboekrekening betreffende het ingeleend personeel aan ons toe te sturen. Aan de hand van die gegevens zal de definitieve premie berekend worden. Eventueel teveel betaalde bedragen worden aan u terugbetaald, te weinig betaalde premie zullen wij alsnog aan u factureren.

Formulier Eindafrekening FSO-premie 2023

 

 

Machtigingsformulier automatische incasso

Voor het betalen van de verschuldigde premie bieden wij u de mogelijkheid tot automatische incasso van het premiebedrag. U kunt kiezen voor een automatische incasso per jaar, per kwartaal of zelfs per maand. Wij raden u aan om van het machtigingsformulier automatische incasso gebruik te maken, zodat u telkens op tijd aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.